Novosti iz naše kompanije

AKCIJA: HCP Prima - 13.900,00 sa PDV-om

Kasa sa integrisanim GPRS terminalom, fiskalizacijom, obukom, unosom 100 artikala ili usluga i PDV-om. Praktično "ključ u ruke".

Fiskalne kase: Galeb GP-100 - 17.999,00

Kasa sa integrisanim GPRS terminalom, fiskalizacijom, obukom, unosom 100 artikala ili usluga i PDV-om. Praktično "ključ u ruke".

Fiskalne kase: HCP BEST LC - 17.999,00

Kasa sa integrisanim GPRS terminalom, fiskalizacijom, obukom, unosom 100 artikala ili usluga i PDV-om. Praktično "ključ u ruke".

NAJBOLJI IZBOR FISKALNIH KASA

Fiskalne kase GP-550

Fiiskalni štampač: Galeb GP-550

Cena: 59.900 sa PDV-omfiskalizacijom, SIM karticom i garancijom

Fiskalne kase Galeb GP-350

Fiskalne kase: Galeb GP-350

Cena: 24.300 sa PDV-omfiskalizacijom, SIM karticom, obukom, garancijom i unosom 100 artikala

Fiskalne kase HCP Secunda

Fiskalni štampač: HCP Secunda

Cena: 22.200 sa PDV-omfiskalizacijom, SIM karticom i garancijom

Fiskalne kase HCP P2 DS

Fiskalni štampač: HCP P2 DS

Cena: 29.000 sa PDV-omfiskalizacijom, SIM karticom i garancijom

Fiskalne kase Super cach ekonomik

Fiskalne kase: Geneko SUPER CASH Ekonomik

Cena: 17.300 sa PDV-omfiskalizacijom, SIM karticom, obukom, garancijom i unosom 100 artikala

Fiskalne kase HCP Prima

Fiskalne kase: HCP Prima

Cena: 13.900 sa PDV-omfiskalizacijom, SIM karticom, obukom, garancijom i unosom 100 artikala

[execute time: 0.1193]