MG-REM1

MG-REM1
Daljinska komanda, 4 tastera, vodootporno, sa osvetljenim tasterima plave boje

DODATNA OPREMA[execute time: 0.0352]