EI Favourite

EI Favourite
 • INTEGRISANI GPRS TERMINAL
  (za rad sa serverom PU i rad sa serverom korisnika) 

 • Do 12000 artikala, 8 odeljenja, 25 operatera, 9 poreskih stopa 

 • Logo preduzeća 

 • Mešovito plaćanje

 • 4 režima rada: prodavnica, restoran, fiskalni štampač i "on-line" režim rada 

 • Kalkulator 

 • Priključci:4xRS232 (2xPC, bar-kod skener, vaga) i konektor za fioku za novac 

 • Štampač: APS termalni štampač
  širina papira: 55 mm (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku) 

 • Displej: 2 alfanumerička displeja, 16 karaktera (sa pozadinskim osvetljenjem)

 • Fiskalna memorija: Broj dnevnih izveštaja 2418

 • Napajanje:
  Preko mrežnog ispravljača: 220V / 7V - 5A
  Baterijsko napajanje: 5 x 1.2V - 2Ah (opcija)

 • Dimenzije: 200 x 185 x 75 mm, 750 • Sa fiskalizacijom, SIM karticom, obukom, garancijom i unosom 100 artikala  Cena: 24.000,00 din. sa PDV-om SIM karticom i instalacijom GPRS-a. besplatan unos 100 artikala

  DODATNA OPREMA  [execute time: 0.0345]